วิศวกรสำนักงาน / ออกแบบ

หลายอัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมโครงสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล / ขนส่ง / สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา 0-5 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถออกแบบ / เขียนแบบ / ถอดแบบ หรือประเมินราคาได้
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ลักษณะงาน

 • ทำงานในสำนักงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถส่งงานตามเดดไลน์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

โปรแกรมที่ควรใช้ได้คล่อง

 • Excel
 • Auto Cad
 • โปรแกรมตัดต่อรูปต่างๆ
 • โปรแกรม 3D ต่างๆ (ถ้าได้จะดีมาก)

วิศวกรสนาม

5 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง – ชาย อายุ 20 – 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพาน – ถนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน

 • ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง + เข็มเจาะ
 • ต้องสามารถย้ายที่ทำงานตามหน่วยงานต่างๆได้
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรหรือรถบรรทุกอื่นๆ
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • ต้องมีความสามารถในการทำงานรวมกับผู้อื่นได้ดี เพราะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลา
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

โปรแกรมที่ควรใช้ได้คล่อง

 • Excel
 • Auto Cad
 • โปรแกรมตัดต่อรูปต่างๆ
 • โปรแกรม 3D ต่างๆ (ถ้าได้จะดีมาก)

ส่วนงานผลิตที่ต้องรับผิดชอบ

 • ดู Detail งานผลิตในแต่ละวัน
 • ทำ JOB แต่ละชิ้นงานที่ผลิต เคลียร์ Shop Drawing ต่างๆ
 • ถอดแบบวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็ก, ลวด ที่ต้องใช้งาน
 • ทำเอกสารส่ง Approve งาน
 • ทำรายการผลิต, ต้นทุน, ส่งงานผลิตผู้รับเหมา
 • เอกสารประกอบการส่งงานเบิกเงินผู้ว่าจ้าง
 • ติดต่อประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงงาน
 • วางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ฯลฯ

ส่วนงานเคลียร์แบบงานก่อสร้าง

 • แก้ไขแบบเพื่อรองรับงาน ตามหน้างานต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับทีมงานหน้างาน และร้านค้าเพื่อเคลียร์รายละเอียด
 • ถอดแบบวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็ก, ลวด ที่ต้องใช้งานและสั่งเหล็กตัดไซส์
 • ทำเอกสารส่ง Approve และช่วยแต่ละหน่วยงาน ฯลฯ

พนักงานขับรถ

หลายอัตรา

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถน้ำ  –  2   อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครนเจาะ  –  3   อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถแบ็คโฮ  –  3   อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานรถขุด, รถบด  –  3   อัตรา

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง – ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบป.6 หรือ ปวช,ปวส
 • มีใบขับขี่ประเภท ท.2
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ          ต้องการเด็กฝึกหัดหรือผู้สนใจเข้าทำงาน

ลักษณะงาน

 • ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง + เข็มเจาะ
 • ต้องสามารถย้ายที่ทำงานตามหน่วยงานต่างๆได้
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรหรือรถบรรทุกอื่นๆ
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

โฟร์แมนสำรวจ

หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 – 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพาน – ถนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • มีความรู้งานสำรวจระดับ, พิกัดฉาก, วงรอบ
 • สามารถใช้กล้อง Total Station ได้
 • เก็บค่า Control Line ได้
 • มีประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน

ช่างไฟฟ้า

หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดอายุหากร่างกายยังแข็งแรง สามารถทำงานกลางแจ้งได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่เกี่ยงงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสำหรับ แพล้นท์ปูน, เครน, และเครื่องจักรใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบและแก้ไขงานไฟฟ้าทั่วไปเป็นประจำทุกวัน
 • รับแจ้งซ่อมจากแต่ละส่วนเพื่อทำแผนการแก้ไขได้