สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ด้วยมาตราฐานการผลิตที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตลอดจนกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น พร้อมควบคุมงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด

 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงมาตรฐานของเราผ่านการตรวจสอบแล้วจาก

-กรมทางหลวง

-กรมทางหลวงชนบท

-กทม.

-กรมโยธาธิการ

-กรมชลประทาน

-อบจ.

-อบต.

-การทางพิเศษ

-รฟม.

-รฟท.