บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (PONG-PAT ENTERPRISE หรือ PEC) เป็นบริษัทรับเหมาผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างงานสะพาน งานทางยกระดับทุกชนิด และงานรับเหมาก่อสร้างโยธาอื่นๆ (ส่วนก่อสร้างจะเรียก PEC Construction) นอกจากนั้น บริษัทฯยังได้ขยายธุรกิจเพื่อบริการด้านงานเสาเข็มเจาะระบบเปียกให้กับผู้รับเหมาทั่วไปที่รับงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้เครือ PEC เป็น PEC Bored Pile

บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด (PAT-TARA PILING COMPANY หรือ PTR) เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงคุณภาพสูงทุกชนิด ภายใต้มาตรฐาน มอก., ทล, ทช., ชป., กทม., อบต., อบจ., ฯลฯ อาทิ พื้นสะพานและคานสะพานซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงให้กับสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เสาเข็มคอนกรีตชนิดหน้าตัดรูปตัว I และหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยม, เสาเข็มเขื่อนกันดิน เพื่อส่งเสริม PEC ในการก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัท รัชตินทร์ จำกัด (Rachtin) เป็นบริษัทที่รับประมูลงานและทำงานก่อสร้างทางโยธา ไม่ว่าจะเป็น ถนน สะพาน อุโมงค์ หรือ เขื่อน

เรามีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสารธารณูปโภคของประเทศไทยตลอดมา

โรงงานไทรน้อย

อีเมล : [email protected]

ที่อยู่ : 32/2 หมู่ 3 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

โทร : 02 921 9740-6

แฟ็กซ์ : 03 620 0269

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 18:00

โรงงานแก่งคอย

อีเมล : [email protected]

ที่อยู่ : 172 ม.6 ถ.แก่งคอย-บ้านนา ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โทร : 03 620 0267-8

แฟ็กซ์ : 03 620 0269

 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 17:00