วิศวกรสำนักงาน / ออกแบบ

หลายอัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมโครงสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล / ขนส่ง / สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา 0-5 ปี
 • สามารถออกแบบ / เขียนแบบ / ถอดแบบ หรือประเมินราคาได้
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ลักษณะงาน

 • ทำงานในสำนักงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถส่งงานตามเดดไลน์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

โปรแกรมที่ควรใช้ได้คล่อง

 • Excel
 • Auto Cad
 • โปรแกรมตัดต่อรูปต่างๆ
 • โปรแกรม 3D ต่างๆ (ถ้าได้จะดีมาก)

วิศวกรสนาม

5 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง – ชาย อายุ 20 – 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพาน – ถนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน

ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง + เข็มเจาะ

ต้องสามารถย้ายที่ทำงานตามหน่วยงานต่างๆได้

มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรหรือรถบรรทุกอื่นๆ

สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

ต้องมีความสามารถในการทำงานรวมกับผู้อื่นได้ดี เพราะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลา

มีความละเอียดรอบคอบ

มีทักษะการสื่อสารที่ดี

มีความกระตือรือร้นในการทำงานและไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

โปรแกรมที่ควรใช้ได้คล่อง

Excel

Auto Cad

โปรแกรมตัดต่อรูปต่างๆ

โปรแกรม 3D ต่างๆ (ถ้าได้จะดีมาก)

ส่วนงานผลิตที่ต้องรับผิดชอบ

ดู Detail งานผลิตในแต่ละวัน

ทำ JOB แต่ละชิ้นงานที่ผลิต เคลียร์ Shop Drawing ต่างๆ

ถอดแบบวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็ก, ลวด ที่ต้องใช้งาน

ทำเอกสารส่ง Approve งาน

ทำรายการผลิต, ต้นทุน, ส่งงานผลิตผู้รับเหมา

เอกสารประกอบการส่งงานเบิกเงินผู้ว่าจ้าง

ติดต่อประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงงาน

วางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ฯลฯ

ส่วนงานเคลียร์แบบงานก่อสร้าง

แก้ไขแบบเพื่อรองรับงาน ตามหน้างานต่างๆ

ติดต่อประสานงานกับทีมงานหน้างาน และร้านค้าเพื่อเคลียร์รายละเอียด

ถอดแบบวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็ก, ลวด ที่ต้องใช้งานและสั่งเหล็กตัดไซส์

ทำเอกสารส่ง Approve และช่วยแต่ละหน่วยงาน ฯลฯ

 

พนักงานขับรถ

หลายอัตรา

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถน้ำ  –  2   อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครนเจาะ  –  3   อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถแบ็คโฮ  –  3   อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานรถขุด, รถบด  –  3   อัตรา

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง – ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบป.6 หรือ ปวช,ปวส
 • มีใบขับขี่ประเภท ท.2
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ          ต้องการเด็กฝึกหัดหรือผู้สนใจเข้าทำงาน

ลักษณะงาน

 • ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง + เข็มเจาะ
 • ต้องสามารถย้ายที่ทำงานตามหน่วยงานต่างๆได้
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรหรือรถบรรทุกอื่นๆ
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

โฟร์แมนสำรวจ

หลายอัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง – ชาย อายุ 20 – 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพาน – ถนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 1. มีความรู้งานสำรวจระดับ , พิกัดฉาก , วงรอบ
 2. สามารถใช้กล้อง Total Station ได้
 3. เก็บค่า Control Line ได้
 4. มีประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน

ช่างไฟฟ้า

หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดอายุหากร่างกายยังแข็งแรง สามารถทำงานกลางแจ้งได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่เกี่ยงงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสำหรับ แพล้นท์ปูน, เครน, และเครื่องจักรใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบและแก้ไขงานไฟฟ้าทั่วไปเป็นประจำทุกวัน
 • รับแจ้งซ่อมจากแต่ละส่วนเพื่อทำแผนการแก้ไขได้