รายละเอียดสินค้า

คานสะพานหน้าตัดรูปกล่อง

ขนาดคานสะพานหน้าตัดรูปกล่องพื้นฐาน:

0.45 x 0.99 x 14.00

0.70 x 0.99 x 20.00

และรับผลิตตามออร์เดอร์