รายละเอียดสินค้า

เสาเข็มพืด

ขนาดเสาเข็มพืดที่ผลิตประจำ:

0.20 x 0.50 x L

0.25 x 0.50 x L

0.30 x 0.50 x L

0.35 x 0.50 x L

0.40 x 0.50 x L