รายละเอียดสินค้า

เสาเข็มเขื่อน

ขนาดเสาเข็มเขื่อนมาตรฐาน:
0.30 x 0.30 x L

0.30 x 0.35 x L

0.35 x 0.35 x L

0.40 x 0.40 x L

0.45 x 0.45 x L

0.50 x 0.50 x L

และรับผลิตตามออร์เดอร์