รายละเอียดงาน

งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการกรมทางหลวงชนบท

ว่าจ้างโดย: บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา

มูลค่าโครงการ86 ล้านบาท

เริ่มปี: 2559

เสร็จสิ้น: 2561