รายละเอียดงาน

งานเสาเข็มเจาะ (บางส่วน) ของ ทางยกระดับพระราม 2

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ว่าจ้างโดย: บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการ15%

มูลค่าโครงการ: 70 ล้านบาท

เริ่มปี: 2563

เสร็จสิ้น: ระหว่างดำเนินการ