รายละเอียดงาน

หมวดหมู่: คานสะพาน

โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 5

เจ้าของโครงการ:  กรมทางหลวง

ว่าจ้างโดย:  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์

ความคืบหน้าของโครงการ:  ระหว่างดำเนินการ – 56% เสร็จแล้ว

มูลค่าโครงการ:  160 ล้านบาท

เริ่มปี:  2560

เสร็จสิ้น:  2562