รายละเอียดงาน

หมวดหมู่: คานสะพาน

โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย

เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง สำนักสะพาน

ว่าจ้างโดย: บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการ: ระหว่างดำเนินการ – 60% เสร็จแล้ว

มูลค่าโครงการ: 83 ล้านบาท

เริ่มปี 2560

เสร็จสิ้น 2562