รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมาย 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และ ทางหลวงหมายเลข 3126

ว่าจ้างโดย: บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: 30%

มูลค่าโครงการ: 990 ล้านบาท

เริ่มปี:  2562

เสร็จสิ้น:  2565