รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา สัญญา 17

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ว่าจ้างโดย: บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการ: 100%

มูลค่าโครงการ: 157 ล้านบาท

เริ่มปี: 2560

เสร็จสิ้น: 2561