รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด สัญญา 10

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ว่าจ้างโดย: บริษัท กรุงธนฯ เอนยิเนียร์ จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่าโครงการ: 60 ล้านบาท

เริ่มปี: 2559

เสร็จสิ้น: 2560