รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 ตอน แยกทล.3 (แยกเจ) จ.ชลบุรี จ.ระยอง

ว่าจ้างโดย: บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1970) จำกัด

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: สิ้นสุดโครงการ

มูลค่าโครงการ6 ล้านบาท

เริ่มปี: 2563

เสร็จสิ้น: 2563