รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายคู่ขนานวงแหวนฯ (ด้านตะวันตก) ขวาทาง ตอน 1

ว่าจ้างโดย: บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: 79%

มูลค่าโครงการ30 ล้านบาท

เริ่มปี: มีนาคม 2563

เสร็จสิ้น: มิถุนายน 2563