รายละเอียดงาน

หมวดหมู่:

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายปราจีนบุรี-ศรีโหสถ จ.ปราจีนบุรี

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ว่าจ้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา

ความคืบหน้าของโครงการ: 10%

มูลค่าโครงการ: 28 ล้านบาท

เริ่มปี: 2563

เสร็จสิ้น: ระหว่างดำเนินการ