รายละเอียดงาน

หมวดหมู่: งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ กม.12 กรุงเทพมหานคร

ว่าจ้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: สิ้นสุดโครงการ

มูลค่าโครงการ184 ล้านบาท

เริ่มปี: 2559

เสร็จสิ้น: 2561