รายละเอียดงาน

หมวดหมู่: คานสะพาน

โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) ทางหลวงหมายเลข 9

เจ้าของโครงการ:  ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ:  ดำเนินการจบแล้ว

มูลค่าโครงการ:  45 ล้านบาท

เริ่มปี:  2561

เสร็จสิ้น:  2562