รายละเอียดงาน

หมวดหมู่: คานสะพาน

โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ตอนรังสิต – สระบุรี กม.99 + 748

เจ้าของโครงการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ว่าจ้างโดย: กรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่าโครงการ: 13 ล้านบาท

เริ่มปี: 2560

เสร็จสิ้น: 2561