รายละเอียดงาน

โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลี และพุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ว่าจ้างโดย:บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการ:

มูลค่าโครงการ:

เริ่มปี: 2561

เสร็จสิ้น: 2562